Minggu, 25 Januari 2015

Peribahasa Indonesia Aksara A Part-3

Awak rendah sangkutan tinggi.

Besar belanja daripada pendapatan.

Awak yang payah membelah ruyung, orang lain yang beroleh sagunya.

(ruyung = batang pohon enau).

Orang lain yang bersusah payah, orang lain pula yang mendapat faedahnya.

Awal dibuat, akhir diingat.

Sebelum membuat sesuatu pekerjaan hendaklah difikirkan masak-masak

supaya selamat pekerjaan itu.

Awal dikenal akhir tidak, alamat badan akan rosak.

Orang yang tak berhati-hati lakukan pekerjaannya (yang baiknya saja

yang diingat) tentulah akhirnya akan menyesal dan kecewa.

Awan berarak ditangisi.

Merenungi kejadian yang telah lama berlalu.

Ayam berinduk, sirih berjunjung.

Tiap-tiap yang lemah harus mendapat bantuan dan perlindungan.

Ayam beroga itu, kalau diberi makan di pinggan emas sekalipun ke hutan

juga perginya. (ayam beroga = ayam hutan.)

Bagaimana senangnya di negeri asing, ingat juga kita akan negeri sendiri.