Minggu, 25 Januari 2015

Peribahasa Indonesia Aksara C

Cekel berhabis, lapuk berteduh. (cekel = kikir, pelit).

Biarpun kikir namun harta akan habis juga akhirnya atau hilang percuma saja.

Cencang dua segeragai. (geragai = pengait untuk menangkap buaya).

Sekali jalan, dua tiga pekerjaan selesai.

Cencaru makan petang.

Pekerjaan yang lambat mendatangkan hasil yang baik.

Cepat tangan terjembakan, cepat kaki terlangkahkan, cepat mulut terkatakan.

Jika kurang fikir atau kurang hemat dalam sesuatu perbuatan, maka

tangan dan kaki serta mulut dapat menimbulkan kesusahan.

Cerdik perempuan meleburkan, saudagar muda menghutangkan.

Menuruti orang yang belum panjang pikirannya itu acap kali

mendatangkan kesusahan.

Cermat masa banyak, jimat masa sedikit.

Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu.

Cium tapak tangan, berbaukah atau tidak?

Lihat diri sendiri terlebih dulu sebelum mencela orang lain.

coba-coba menanam mumbang, jika tumbuhan sunting (= suri, turus) negeri.

Kerjakan terus walaupun kurang berharga, barangkali ada juga hasilnya kelak.

Cubit paha sendiri dulu, baru cubit paha orang lain.

Pandang pada diri sendiri dulu, sebelum memandang pada orang lain.