Senin, 02 Februari 2015

Daftar Anggota DPRD Kabupaten Sukamara

Daftar Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah
Periode 2014-2019


 1. Eddy Alrusdani, SE
 2. Daman Huri
 3. Ir. H. Mohamad Yamin
 4. Indra Gunawan
 5. Erlik Nurlaili, S.Sos
 6. H. Hadi Rahman, SE
 7. Hj. Heniawan Siswarini
 8. Sukardi, S.Pd
 9. Ahmad Rafeqoh
 10. H.M. Kariyanto
 11. H. Abdus Samad
 12. Asep Sarifudin
 13. Jairi
 14. Ali Sadikin
 15. Lasrti
 16. H. Edi Hadriyanto, A.Md
 17. Muhammad Iskak
 18. Hj. Jumiatul Sa'diah
 19. Siti Nurhasanah
 20. H. Abdul Kadir Jailani