Sabtu, 07 Februari 2015

Daftar Anggota DPRD Provinsi Banten

Daftar Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten
Periode 2014-2019


 1. H. Aries Halawani R, SH., MM
 2. H. Ali Nurdin A Gani, SH., M.Si
 3. H. Suryadi HN, S.Sos
 4. Dedi Jubaedi, S.Sos
 5. M. Redy, SE., MM
 6. Drs. H. Rahmat
 7. H. Rahmat Abdul Gani
 8. H. Abdul Roji, S.Sos, MM
 9. Mustofa
 10. Ir. Suryadi Hendarman
 11. H. Efu Saefullah, S.Kom., M.Si
 12. Ir. H. Thoni Fathoni Mukson
 13. H. Muhammad Najib Hamas, SE., MM
 14. Ir. H. Miptahuddin, ST., MT
 15. H. Asnin Syaifuddin, Lc., MA
 16. Ir. Hj. Tuti Elfita, M.Si
 17. Ir. H. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si
 18. Budi Prajogo, SE., M.Ak
 19. Sanuji Pentamarta, S.IP
 20. Drs. Saukotudin
 21. Asep Rahmatulloh
 22. Hj. Rt. Ella Nurlaella, SH., M.Kn
 23. ST. Ananta Wahana, SH
 24. Muhlis, SH
 25. H. Komarudin
 26. Drs. H. Jamin, M.Si
 27. Sri Hartati, SH
 28. Iyan Setiawan
 29. Dr. Yeremia Mendrofa, ST., MM., MBA
 30. FI. Tri Satria Santosa, SE
 31. Jenny Vina Ruthmauli
 32. Diana Drimawati Jayabaya, SH
 33. H. Ade Suryana
 34. Eri Suhaeri
 35. Drs. H. Murtawisata
 36. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
 37. H. SM. Hartono, SE
 38. H. Hasan Maksudi
 39. Drs. H. Muhammad Faizal, SH
 40. Cepi Wida Permana, S.Pd
 41. H.A. Jaini, S.Pd., M.Si
 42. Drs. H. Mujakir Zuhri
 43. H. Sutara
 44. Desi Yusandi
 45. Tanto Warsono Arban, SE
 46. Kori Priadi
 47. H. Suparman, SH., M.Si
 48. Hj. Siti Erna Nurhayati, S.Ip
 49. H. Fitron Nur Ikhsan, M.Sc
 50. Hj. Suminar, SE
 51. Encop Sofia, MA
 52. Sopwan, SH
 53. Ali Zamroni, S.Sos
 54. H. Ade Awaludin, S.Ag., MH
 55. Asep Hidayat
 56. Andra Soni
 57. Ir. Zaid Elhabib, MM
 58. Ade Hidayat, S.Kom
 59. H.M. Kuswandi, SH
 60. Joko Priyanto, ST
 61. Hj. Nuraeni, S.Sos., M.Si
 62. Heri Handoko, SE
 63. Abas
 64. H. Ivan Ajie Purwanto, ST., MM
 65. Herry Rumawatine, SH., M.AP
 66. AH. Yansen Tambunan
 67. Imannudin S. Karis
 68. Yoyon Sujana, SE
 69. Ishak Sidik, SE
 70. Ubaidillah
 71. H. Tubagus Luay Sofhani
 72. Hj. Ade Yuliasih, SH., M.Kn
 73. Dra. Hj. Muflikhah
 74. Hadi Safari
 75. H. Achmad Kurtubi Su'ud, SH
 76. Iskandar, S.Ag
 77. H.M. Sayuti, S.Sos
 78. Ir. H. Achmad Fauzi
 79. H. Yayat Supriatna HS
 80. Hj. Ratu Halimah
 81. Fransiska Sugita
 82. Mohammad Rano Alfath, SH., MH
 83. Gunaral Suprihadi
 84. Eli Mulyadi
 85. Upiyadi Mouslekh, SH., MH