Selasa, 03 Februari 2015

Daftar Anggota DPRD Kabupaten Kota Baru

Daftar Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kota Baru
Provinsi Kalimantan Selatan
Periode 2014-2019


 1. Drs. H. Muhammad Suhartono, MM., M.Si
 2. Drs. H. Bahruddin, HS
 3. Martin Sovian
 4. Hj. Alfisah, S.Sos., MAP
 5. Sukardi, S.Sos
 6. Maulid Akbar, SH
 7. Andi Kurnia
 8. Denny Hendro Kurnianto, AMK
 9. Zainal Abidin
 10. Muhammad Arif, SH., M.Hum
 11. Arbani, S.Pd.I, MAP.
 12. Drs. H. Mukhni, AF
 13. Sya'yanul Khadevi, ST
 14. Nurul Kencana Sari, SH
 15. Suwanti
 16. Jerry Lumenta
 17. Syairi Mukhlis
 18. Hamka Mamang
 19. Shokhiful Anam
 20. H. Sahidudin, S.Ag, MAP.
 21. Asmail, SH
 22. Junaidi
 23. H. Syaiful Rahmadi, SE
 24. Eny Seswati Murti Hariyati, SE
 25. Hj. Norhaida, Amd.
 26. H. Muhammad Syaiful Anwar, S.IP
 27. Hj. Syarifah Jamilah
 28. Nosriyono
 29. H. Genta Kusan
 30. H. Rustam Effendi, ST
 31. Suji Hendra, S.Pd
 32. Geriyanto, SH
 33. Edriansyah, ST
 34. Mustakim, SE
 35. Nutaibah