Selasa, 03 Februari 2015

Daftar Anggota DPRD Kota Makassar

Daftar Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Periode 2014-2019


 1. H. Irwan Djafar, SE
 2. Rudiant Lallo, SH
 3. Mario David Pn. S.Sos
 4. Supratman
 5. Indira Mulyasari Paramastuti Ilham
 6. Mudzakkir Ali Djamil, ST
 7. Irwan, ST
 8. H. Muhammad Iqbal
 9. Hj. Haslinda, S.Sos, M.Si
 10. Yeni Rahman, S.SI
 11. H.M. Munir Mangkana, SH.
 12. William
 13. Mesakh Raymond Rantepadang, SH
 14. Andi Vivin Sukmasari, SE., ST
 15. Ir. Farouk M. Betta, MM
 16. H. Sahruddin Said, SE
 17. H. Abdul Wahab Tahir, SH
 18. Drs. H. Andi Nasir HS, MI.Kom
 19. Melani Mustari, SE
 20. H. Samsuddin Kadir, SE
 21. Rahman Pina, S.IP
 22. Ir. A. Nurman M.., M.SI
 23. Erick Horas, SE
 24. A. Pahlevi, SE
 25. Lisdayanti Sabri
 26. Drs. Amar Busthanul
 27. Ir. Mustafa Alwi
 28. Drs. H. Agung Wirawan
 29. Hj. Fatma Wahyuddin, ST., MM
 30. Basdir, SE
 31. H. Syarifuddin, SE
 32. Abdi Asmara, SH
 33. Adi Rasyid Ali, SE
 34. Susuman Halim, SE
 35. H. Zaenal DG. Beta, S.Sos., M.Si
 36. H. Sangkala Saddiko, SH
 37. Hamzah Hamid, S.Sos., MM.
 38. H. Hasanuddin Leo, SE., M.Si.Ak
 39. Fasruddin Rusli, SE
 40. H. Sampara Sarip, SH
 41. Abdul Wahid, S.Sos
 42. Ir. H. Abdul Azis Namu, SE., M.Si
 43. H. Busranuddin BT, SE
 44. Mustagfir Sabry, S.Ag., M.Si
 45. Drs. H.M. Yunus HJ, M.Si
 46. Andi Abdul Kadir, SE
 47. H. Jufri
 48. Shinta Mashita Molina, A.Md
 49. Drs. Muh. Said, MM
 50. Arifin Dg. Kulle